Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
162.
Decyzja Nr 170/MON z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej za 2012 r.
Minister Obrony Narodowej 2013.07.02
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.07.02 12:09
Treść aktu: