Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
162.
Decyzja Nr 149/MON z dnia 25 lipca 2017 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2017
Minister Obrony Narodowej 2017.07.27
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.07.27 12:47
Treść aktu: