Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
162.
Decyzja Nr 129/MON z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania Zespołu do spraw Systemu Łączności na potrzeby Systemu Kierowania Bezpieczeństwem Narodowym
Minister Obrony Narodowej 2019.08.28
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.08.28 09:39
Treść aktu: