Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
161.
Decyzja Nr 95/MON z dnia 16 lipca 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie osób właściwych do opracowania modeli przebiegu służby wojskowej w poszczególnych korpusach osobowych (grupach osobowych)
Minister Obrony Narodowej 2021.07.19
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.07.19 12:34
Treść aktu: