Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
161.
Decyzja Nr 190/MON z dnia 15 maja 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie systemu kształcenia oraz doskonalenia zawodowego w grupie osobowej orkiestr i zespołów estradowych
Minister Obrony Narodowej 2014.05.15
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.05.15 12:02
Treść aktu: