Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
161.
Decyzja Nr 169/MON z dnia 28 czerwca 2013 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2013
Minister Obrony Narodowej 2013.07.02
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.07.02 12:08
Treść aktu: