Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
161.
Decyzja Nr 135/MON z dnia 4 października 2018 r. w sprawie naboru kandydatów na żołnierzy zawodowych do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu w 2019 r.
Minister Obrony Narodowej 2018.10.05
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.10.05 12:55
Treść aktu: