Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
161.
Decyzja Nr 128/MON z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2019
Minister Obrony Narodowej 2019.08.26
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.08.26 13:07
Treść aktu: