Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
160.
Decyzja Nr 94/MON z dnia 15 lipca 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie działalności kompetencyjnej i organizacyjno-etatowej dotyczącej jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2021.07.19
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.07.19 12:32
Treść aktu: