Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
160.
Decyzja Nr 148/MON z dnia 20 lipca 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2017.07.25
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.07.25 09:47
Treść aktu: