Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
160.
Decyzja Nr 134/MON z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania imienia patrona i ustanowienia dorocznego Święta Regionalnego Centrum Informatyki Bydgoszcz
Minister Obrony Narodowej 2018.10.05
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.10.05 12:17
Treść aktu: