Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
160.
Decyzja Nr 127/MON z dnia 22 sierpnia 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie użytkowania w resorcie obrony narodowej pojazdów grupy eksploatacyjnej
Minister Obrony Narodowej 2019.08.23
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.08.23 13:46
Treść aktu: