Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
16.
Decyzja Nr 7/MON z dnia 13 stycznia 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2014.01.13
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.01.13 12:00
Treść aktu: