Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
16.
Decyzja Nr 30/MON z dnia 23 lutego 2016 r. uchylająca decyzje w sprawie wprowadzenia do użytku w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej "Regulaminu działan lotniczych na poligonach Sił Zbrojnych RP"
Minister Obrony Narodowej 2016.02.26
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.02.26 11:27
Treść aktu: