Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
16.
Decyzja Nr 17/MON z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji oraz ustanowienia Święta Centrum Operacji Cybernetycznych
Minister Obrony Narodowej 2017.01.13
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.01.13 10:12
Treść aktu: