Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
16.
Decyzja Nr 14/MON z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie nadania imienia patrona i przyjęcia wyróżniającej nazwy przez 33. Wojskowy Oddział Gospodarczy
Minister Obrony Narodowej 2020.02.07
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.02.07 08:39
Treść aktu: