Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
16.
Decyzja Nr 12/MON z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej im. kpt. Eugeniusza Konopackiego
Minister Obrony Narodowej 2021.02.16
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.02.16 09:09
Treść aktu: