Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
159.
Decyzja Nr 286/MON z dnia 26 września 2016 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2016
Minister Obrony Narodowej 2016.09.26
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.09.26 11:05
Treść aktu: