Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
159.
Decyzja Nr 184/MON z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji przez 8. Szczycieński Batalion Radiotechniczny
Minister Obrony Narodowej 2014.05.14
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.05.14 11:41
Treść aktu: