Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
159.
Decyzja Nr 164/MON z dnia 18 czerwca 2013 r. uchylająca decyzję w sprawie powoływania w resorcie obrony narodowej pełnomocników i zastępców pelnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych, administratorow systemów oraz inspektorow bezpieczeństwa teleinformatycznego
Minister Obrony Narodowej 2013.06.19
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.06.19 11:56
Treść aktu: