Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
159.
Decyzja Nr 133/MON z dnia 3 października 2018 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji przez Dywizjon Przeciwlotniczy 12. Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Hallera
Minister Obrony Narodowej 2018.10.05
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.10.05 12:15
Treść aktu: