Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
158.
Decyzja Nr 93/MON z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania imienia patrona i ustanowienia dorocznego Święta Wojskowego Biura Zarządzania Częstotliwościami
Minister Obrony Narodowej 2021.07.14
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.07.14 13:31
Treść aktu: