Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
158.
Decyzja Nr 202/MON z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i nadania imienia Wydziałowi Żandarmerii Wojskowej w Gdyni
Minister Obrony Narodowej 2015.06.11
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.06.11 10:44
Treść aktu: