Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
158.
Decyzja Nr 183/MON z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie przejecia dziedzictwa tradycji i nadania imienia patrona 12. Wojskowemu Oddziałowi Gospodarczemu
Minister Obrony Narodowej 2014.05.14
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.05.14 11:39
Treść aktu: