Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
158.
Decyzja Nr 163/MON z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r. Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
Minister Obrony Narodowej 2013.06.19
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.06.19 11:27
Treść aktu: