Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
158.
Decyzja Nr 136/MON z dnia 5 października 2020 r. w sprawie nadania imienia Wojskowemu Ogólnokształcącemu Liceum Informatycznemu w Warszawie
Minister Obrony Narodowej 2020.10.05
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.10.05 14:33
Treść aktu: