Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
158.
Decyzja Nr 132/MON z dnia 1 października 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 r.
Minister Obrony Narodowej 2018.10.04
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.10.04 08:15
Treść aktu: