Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
158.
Decyzja Nr 125/MON z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie koordynacji prac w zakresie wielonarodowych inicjatyw rozwoju zdolności obronnych w Siłach Zbrojnych RP
Minister Obrony Narodowej 2019.08.22
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.08.22 13:48
Treść aktu: