Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
157.
Decyzja Nr 145/MON z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zasad postępowania w kontaktach z wykonawcami
Minister Obrony Narodowej 2017.07.14
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.07.14 10:03
Treść aktu: