Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
157.
Decyzja Nr 135/MON z dnia 1 października 2020 r. uchylająca decyzję w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej profilaktycznego programu zdrowotnego „Program pomocy i edukacji w zespołach zaburzeń stresu pourazowego w ujęciu psychologiczno-psychiatrycznym”
Minister Obrony Narodowej 2020.10.01
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.10.01 11:43
Treść aktu: