Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
157.
Decyzja Nr 131/MON z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego za przedmioty mundurowe pracownikom wewnętrznych służb ochrony wchodzącym w skład wart cywilnych
Minister Obrony Narodowej 2018.09.28
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.09.28 13:15
Treść aktu: