Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
157.
Decyzja Nr 131/MON z dnia 25 kwietnia 2012 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2012
Minister Obrony Narodowej 2012.04.27
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.04.27 09:26
Treść aktu: