Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
156.
Decyzja Nr 282/MON z dnia 13 września 2016 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2016
Minister Obrony Narodowej 2016.09.13
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.09.13 12:45
Treść aktu: