Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
156.
Decyzja Nr 194/MON z dnia 29 maja 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2015.06.10
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.06.10 11:50
Treść aktu: