Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
156.
Decyzja Nr 144/MON z dnia 13 lipca 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie systemu kształcenia oraz doskonalenia zawodowego w grupie osobowej orkiestr i zespołów estradowych
Minister Obrony Narodowej 2017.07.14
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.07.14 10:02
Treść aktu: