Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
156.
Decyzja Nr 130/MON z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2018
Minister Obrony Narodowej 2018.09.27
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.09.27 12:43
Treść aktu: