Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
156.
Decyzja Nr 123/MON z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Regionalnego Centrum Informatyki Kraków
Minister Obrony Narodowej 2019.08.12
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.08.12 15:17
Treść aktu: