Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
155.
Decyzja Nr 91/MON z dnia 8 lipca 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie pozyskiwania sprzętu wojskowego i usług, dla których gestorem jest Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni na potrzeby zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych resortu obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2021.07.09
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.07.09 15:36
Treść aktu: