Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
155.
Decyzja Nr 160/MON z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r. Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy
Minister Obrony Narodowej 2013.06.14
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.06.14 10:58
Treść aktu: