Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
155.
Decyzja Nr 157/MON z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie limitu awansowego w 2015 r.
Minister Obrony Narodowej 2015.06.10
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.06.10 11:49
Treść aktu: