Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
155.
Decyzja Nr 143/MON z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie naboru kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie osobowym WojskSpecjalnych w 2017 r.
Minister Obrony Narodowej 2017.07.14
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.07.14 10:01
Treść aktu: