Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
155.
Decyzja Nr 134/MON z dnia 29 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Inwestycyjnej
Minister Obrony Narodowej 2020.10.01
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.10.01 07:09
Treść aktu: