Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
155.
Decyzja Nr 129/MON z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej
Minister Obrony Narodowej 2018.09.25
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.09.25 13:55
Treść aktu:
Załączniki (1):