Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
155.
Decyzja Nr 122/MON z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie przejęcia tradycji i ustanowienia dorocznego Święta 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. ppłk. dypl. Tadeusza Puszczyńskiego ps. „Konrad Wawelberg”
Minister Obrony Narodowej 2019.08.12
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.08.12 15:16
Treść aktu: