Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
154.
Decyzja Nr 90/MON z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie zwolnienia żołnierzy zawodowych z przyczyn zdrowotnych ze sprawdzianu sprawności fizycznej w 2021 r.
Minister Obrony Narodowej 2021.07.05
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.07.05 14:56
Treść aktu: