Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
154.
Decyzja Nr 182/MON z dnia 26 maja 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie szczegółowego trybu pospępowania w zakresie kwalifikowania zamówień i oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa
Minister Obrony Narodowej 2015.05.28
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.05.28 11:50
Treść aktu: