Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
154.
Decyzja Nr 121/MON z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia proporców rozpoznawczych Dowódcy 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. ppłk. dypl. Tadeusza Puszczyńskiego ps. „Konrad Wawelberg” i Dowódcy 131. Batalionu Lekkiej Piechoty 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. ppłk. dypl. Tadeusza Puszczyńskiego ps. „Konrad Wawelberg” oraz odznaki pamiątkowej 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. ppłk. dypl. Tadeusza Puszczyńskiego ps. „Konrad Wawelberg”
Minister Obrony Narodowej 2019.08.12
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.08.12 15:14
Treść aktu: