Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
153.
Decyzja Nr 279/MON z dnia 9 września 2016 r. w sprawie powołania w skład Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Medycznego osób spoza Instytutu
Minister Obrony Narodowej 2016.09.12
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.09.12 09:08
Treść aktu: