Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
153.
Decyzja Nr 181/MON z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu postępowania wobec fundacji, dla których Minister Obrony Narodowej jest ministrem właściwym ze względu na cele fundacji
Minister Obrony Narodowej 2015.05.28
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.05.28 11:48
Treść aktu: