Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
153.
Decyzja Nr 127/MON z dnia 20 września 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie systemu planowania zasobów, usług i robót budowlanych w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2018.09.25
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.09.25 12:51
Treść aktu: